Panattoni, Landvetter

På uppdrag av Panattoni Sverige bygger MVB en ny logistikanläggning i Landvetter strax utanför Göteborg. Fastigheten ska certifieras enligt BREEAM nivå Excellent.

Den nya logistikfastigheten omfattar totalt 12 500 kvm och ska bland annat rymma lagerytor, ett entresolplan med anpassningsbart konceptkontor, matsal m.m. Fastigheten kommer uppföras med stålstomme och sandwichelement samt förberedas för solceller på taket.

Panattoni är Europas största utvecklare av moderna och hållbara logistik- och industrifastigheter, fastigheten i Landvetter är deras första etablering i Göteborgsområdet.

Fastigheten beräknas vara klar i december 2024.