Bonava, Stockholm

MVB har på uppdrag av Areim Fastigheter genomfört hyresgästanpassning av kontorsytor inom projektet Lindhagensporten.

Projektet omfattade hyresgästanpassning för bostadsutvecklaren Bonavas verksamhet. Bonava är avknoppat från NCC och har nu etablerat sig på egen adress. Total yta för kontor och visningslokaler är 3 500 kvm.

Projektet påbörjades sommaren 2016 och färdigställdes under hösten samma år.