Drefviken, Stockholm

MVB har på uppdrag av Vattenfall byggt en ny kontors- och kontrollbyggnad i anslutning till kraftvärmeverket i Jordbro.

Entreprenaden omfattade rivning av befintlig kontorsbyggnad, förberedande mark- och anläggningsarbeten samt uppförande av ny kontorsbyggnad inklusive kontrollrum. Byggnaden är utförd med platta på mark, stomme och fasad av prefabricerade betongelement med yta i terazzo samt pulpettak med beklädnad av takduk. Byggnaden består av två våningar kontor och kontrollrum samt en våning med installationsutrymmen. Den totala bruttoarean uppgår till 1200 kvm.

Projektet färdigställdes i juni 2016.