Kontor ICA, Brunna

MVB har på uppdrag av Fastica Örnäs byggt en ny kontorsfastighet för drift av e-handelslager i Brunna.

Fastigheten rymmer kontor, storkök och teknikrum med tillhörande personalytor som matsal, terrass, omklädningsrum och gym. Från kontoret drivs ICA:s intilliggande helautomatiserade e-handelslager.

Hållbarhet och miljö har varit ledord i projektet och byggnadens stomme är uppförd i korslimmat trä (KL-trä). KL-trä är träskivor uppbyggda av hyvlat virke som fingerskarvats och limmats ihop till lameller. Dessa läggs korsvis i skikt vilket ger en massiv KL-träskiva. Korslimmat trä ger ett starkt och styvt byggelement med hög formstabilitet samtidigt som det är brandmotståndigt och förhållandevis lätt. KL-trä har även stora miljöfördelar eftersom trä är ett förnybart material.

Hela projektet omfattade totalt 32 000 kvm där kontorsbyggnaden är på 5 300 kvm. Fastigheten stod klar sommaren 2021 och är certifierad enligt Breeam Excellent.

BREEAM används för att certifiera nyproducerade byggnader och byggnadens miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden. Till exempel bedöms och poängsätts byggnadens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Även projektledningen, byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och de föroreningar byggnaden kan ge upphov till ingår i bedömningen. Extrapoäng kan uppnås för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar. Nivå Excellent är den näst högsta certifieringsnivån.