Kv Davida, K6, Malmö

Svenska Hus har gett MVB i uppdrag att renovera Kv. Davida, Kungsgatan 6, i centrala Malmö.

Projektet omfattar helrenovering av ett kontorshus i sex våningsplan. Huset kommer att genomgå en total konceptutveckling och förändras i syfte att skapa framtidens flexibla arbetsplats. Kreativa möten kräver inspirerande miljöer. Målet är att skapa en attraktiv och inspirerande arbetsplats samt att bli en mötesplats för såväl hyresgäster som för folk utifrån. Konceptförädlingen sker såväl interiört som exteriört. Renoveringen beräknas vara helt klar i februari 2021.

Bilder från Svenska Hus