Kv Princeton, Stockholm

MVB har på uppdrag av Vitartes byggt Kv. Princeton, en fastighet för Life Science i Hagastaden.

Fastigheten erbjuder lokaler för vård, forskning, utbildning och näringsliv. Kv. Princeton ingår i Vitartes projekt Scandinavian Life Science som också innefattar grannfastigheten Kv. Patienten som inhyser S:t Eriks ögonsjukhus.

Kv. Princeton är 11 våningar ovan mark samt har två källarplan och är byggd för ca 1 700 nya arbetsplatser. BTA är på cirka 27 000 kvm. Utöver högt ställda krav på vattentäthet, lufttäthet, vindlastmotstånd och termiska egenskaper har byggnaden lutande fasader, mycket glas och moderna linjer vilket ställt höga krav på projektering och utförande.

Fastigheten står på Norra länkens tunneltak och fastighetens konstruktion ska klara eventuella explosioner i tunneln. Ovan de två källarplanen, som är utförda i platsgjuten betong, är sedan en stålstomme byggd med bjälklag. Fastighetens norra och södra fasad lutar inåt med ca 7-8 grader. Översta våningen är försedd med en 400 kvm stor takterrass.  Kv. Princeton har utrustad med avancerade  installationer med bland annat kyltak, installationsgolv och belysningsstyrning

Kv. Princeton är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och Breeam Very Good. De första hyresgästerna flyttade in under 2021.

Hagastaden – ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt

Kv. Princeton är byggd i den framväxande innerstadsdelen Hagastaden i Stockholm. Stadsdelen, som är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt, är tänkt att bli ett världsledande kunskapscentrum för forskning inom Life Science där Karolinska Institutet, Stockholms universitet och KTH ingår.

Läs mer om Hagastadens utveckling