Kv Princeton, Stockholm

Vitartes har gett MVB i uppdrag att bygga en ny fastighet för Life Science i Hagastaden. Fastigheten kommer att vara granne med S:t Eriks Ögonsjukhus.

Den nya fastigheten, Kv. Princeton, och den redan påbörjade grannfastigheten, Kv. Patienten, ingår i Vitartes projekt Scandinavian Life Center som kommer att erbjuda lokaler för vård, forskning, och utbildning. Dessutom kommer de båda fastigheternas entréplan erbjuda service och handel som underlättar vardagen för anställda och besökare så väl som för allmänheten.

Kv. Princeton byggs i den framväxande innerstadsdelen Hagastaden i Stockholm/Solna. Stadsdelen, som är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt, är tänkt att bli ett världsledande kunskapscentrum för forskning inom Life Science där Karolinska Institutet, Stockholms universitet och KTH ingår.

Projektet omfattar 27 000 kvm (BTA) och ska vara helt färdigställt under hösten 2021.

Illustration White arkitekter

Läs mer om Hagastadens utveckling