Postmästaren, Varberg

Stadshuset i Varberg, kvarteret Postmästaren, står inför en omfattande om- och tillbyggnad för att skapa fler arbetsplatser och en bättre arbetsmiljö åt kommunens medarbetare. Varbergs Fastighets AB har tecknat entreprenadavtal med MVB. Projektet genomförs som en totalentreprenad i partnering.

Varbergs Fastighets AB äger Postmästaren 14 och 16, som tillsammans utgör hela kvarteret. Om- och tillbyggnaden genomförs för att möta kommunens behov av fler arbetsplatser samt även kunna erbjuda kommunens invånare ytor för olika former av samhällsservice. Den totala ytan för hela kvarteret, exklusive källare, blir cirka 8 540 kvm.

Postmästaren 14 rivs och byggs upp på nytt. Den nya byggnaden får fyra våningsplan och källare. Konstruktionen består av platsgjuten miljöklassad betong. I december 2024 flyttar Varbergs Fastighets AB sitt huvudkontor hit från Tullhuset.

Postmästaren 16 byggs om helt och får öppet kontorslandskap med pentry för kommunens verksamhet. Fönsterfästningarna byts ut för att uppnå miljöklassning. Fasaden består av tegel med träinslag och det översta våningsplanet, som blir ny med plats för kontor och teknikutrymmen, kläs med bandtäckt plåt. Byggnaden får fyra plan plus källare och beräknas vara färdigbyggd i juni 2024.

Hela projektet, det vill säga Postmästaren 14 och 16, byggs enligt Miljöbyggnad silver. I projektet ligger en stor ambition av att återbruka så mycket material som är möjligt med tanke på dagens brand-, ljud- och övriga lagkrav.  I  Postmästaren 14 återbrukas fasadteglet från den rivna delen samt en del fönster och toalettstolar. I Postmästaren 16 återbrukas bland annat en del dörrar, akustikplattor, invändiga träpaneler, storköksmaskiner och en del fast inredning.

Kuriosa
I samband med rivningen av Postmästaren 14 hittades en flaskpost som några snickare murat in vid en renovering på 50-talet.
Meddelandet löd

Detta arbete utfördes vintern 1954-55 av följande arbetare

Murare John Andersson.
Lille John (Karl Olausson)
Snickare Johan Karlsson, Gustaf Viktorsson
Grovarbetare Gustaf Persson (Flygarn), Erik Bengtsson
Smed Gustaf Andersson

En flaska Apricot Brandy kostar 11,25
Varberg den 8/12 54
Gustaf Persson Flygarn

Foto: Natalie Greppi / Varbergs Fastighets AB.