Postmästaren, Varberg

Stadshuset i Varberg, kvarteret Postmästaren, står inför en omfattande om- och tillbyggnad för att skapa fler arbetsplatser och en bättre arbetsmiljö åt kommunens medarbetare. Varbergs Fastighets AB har tecknat entreprenadavtal med MVB. Projektet genomförs som en totalentreprenad i partnering.

Varbergs Fastighets AB äger Postmästaren 14 och 16, som tillsammans utgör hela kvarteret. Ombyggnaden genomförs för att möta kommunens behov av fler arbetsplatser samt även kunna erbjuda kommunens invånare ytor för olika former av samhällsservice.

Större delen av kvarteret är redan idag kontor för kommunens medarbetare. För att lokalerna ska kunna växa planeras en påbyggnad av en tredje våning om ca 1 170 kvm på de huskroppar som idag är i två plan. Den totala ytan för hela kvarteret, exklusive källare, blir cirka 8 540 kvm.

Preliminär byggstart är januari 2023 med beräknad färdigställande december 2024.

Foto: Natalie Greppi / Varbergs Fastighets AB.