Stockholmsmagasinet, Malmö

MVB fick äran att rusta upp Stockholmsmagasinet, Malmös sista byggnad av sitt slag beläget vid Stockholmskajen.

Stockholmsmagasinet, ritat av arkitekt Tage Möller, uppfördes 1950 och är en av inre hamnens mest karakteristiska byggnader. Möller konstruerade huset i fyra plan med en speciell trapputformning mot sjösidan för att underlätta avlastningen från båtar upp till magasinet. Idag är marken framför byggnaden utfylld och huset används för annan verksamhet.

MVB:s uppdrag omfattade renovering av befintligt hus samt en göra en påbyggnad i form av ett glasat våningsplan med tillhörande takterrass. Magasinet är K-märkt vilket medförde speciella renoveringskrav på t ex material som överensstämde med originalets.

Vidare byttes samtliga fönster, det befintliga siporextaket lades om och balkongerna fick nytt tätskikt, ny ytbeläggning och nya räcken. Invändigt byggdes nya hissar, fläktrum och VS dragning i schakt och ut till radiatorer. Den nya planlösningen möjliggör enkel anpassning till olika hyresgästers behov. För Wihlborgs var det viktigt att byggnadens själ bevarades och att magasinet blev en modern arbetsplats där gammalt möter nytt.

Huset stod klar i maj 2012.