Sporthallen 1, Malmö

MVB: markavdelning har utfört sanering på uppdrag av Stadsfastigheter, Malmö Stad.

Uppdraget omfattade marksanering av förorenade massor för framtida byggprojekt. Arbetet utfördes vid Stadionområdet i centrala Malmö och pågick från april till juni 2019.