Sporthallen 1, Malmö

MVB: markavdelning utför sanering på uppdrag av Stadsfastigheter, Malmö Stad.

Uppdraget omfattar marksanering av förorenade massor för framtida byggprojekt. Arbetet utförs vid Stadionområdet i centrala Malmö och pågår från april till juni 2019.