Bylegård 37, Täby

MVB har fått i uppdrag av Hemsö fastighets AB att bygga ett nytt modernt äldreboende för demensvård i Täby Kyrkby. Entreprenaden omfattar nyproduktion av 86 bostäder fördelade på tre huskroppar som sammanlänkas av ett gemensamt trapphus. Förutom bostäderna innehåller entreprenaden uppförande av teknik- och personalutrymmen, förråd samt mottagningskök.

Bostäderna kommer att användas som äldreboende för demensvård och annan somatisk vård. Planlösningarna kommer vara öppna och moderna. Till byggnaden anläggs parkmark med inbjudande grönytor för utomhusvistelse.

Byggnadskonstruktionen består av platta på mark med stomme i stål och betong. Fasaderna utförs med träpanel och taken med bandtäckt plåt. Stort fokus i projektet ligger på miljö och hållbarhet och fastigheten anläggs med såväl bergvärme- som solcellsanläggning. Byggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Bylegård får namnet Johannas trädgård

Äldreboendet har fått namnet Johannas trädgård efter platsens långa historia av omsorgsverksamhet. Johanna var änkan till prästen i Täby kyrka och bodde på Byle gård i början av 1800-talet. Sedan början av 1900-talet har gården varit konvalescenthem och vårdhem.  I gamla handlingar nämns att gårdens trädgård var tillräcklig för hemmets hela årsbehov av frukt och grönt. Huvudbyggnaden av Byle gård revs nyligen men fruktträdgården finns kvar. Nu förs alltså traditionen och historien vidare med det nya äldreboendet Johannas trädgård.

Projektet omfattar 6 100 kvm (BTA) och färdigställs hösten 2022

Se filmen om Johannas trädgård