Glumslövs förskola, Glumslöv

MVB har på uppdrag av Landskrona kommun byggt den nya förskolan i Glumslöv

Entreprenaden omfattade nybyggnation av förskola i två plan med sex avdelningar och ett mottagningskök. Projektet var uppdelat i två etapper.

Etapp ett omfattade dels nergrävning av jordvärmekollektorer och dels att förbereda en del av tomten för montage av Expandiamoduler, så att verksamheten skulle kunna fortgå under tiden som nya skolan byggdes. Etapp ett innehöll även färdigställande av lekytor i anslutning till modulerna.

Del två, som var huvuddelen, omfattade rivning av dåvarande förskola i två hus samt byggnation av den nya förskolan på 1 285 kvm. Den nya skolan har en fasad av tegel och fasadskivor i träutseende. Konstruktionen är stålstomme, platsgjutna betongväggar och bjälklag HD/F. Yttertak är av papp och innerväggar är av gips och betong. En solcellsanläggning är installerad på taket.

Förskolan invigdes sommaren 2019.