Internationella skolan, Lund

MVB har på uppdrag av Lundafastigheter genomfört om- och tillbyggnad av Internationella skolan i Lund.

Projektet omfattade dels ombyggnad av fastighet ifrån 1871 som är skyddad som byggnadsminne enligt Kulturmiljölagens dels nyproduktion av en skolbyggnad samt en idrottshall.

Ombyggnaden medförde att mycket av det befintliga materialet demonterades, renoverades och sedan återmonterades. De nybyggda delarna är konstruerade med en stomme av stål och betong där fasadmaterialet är av tegel och plåt. Fastigheten byggdes enligt Miljöbyggnad Silver.

I entreprenaden ingick även anläggning av skolans utemiljö där den omgivande parken med stort kulturhistoriskt värde har bevarats och inkluderats. Skolan blev inflyttningsklar i december 2017.