Internationella skolan, Lund

MVB har på uppdrag av Lundafastigheter genomfört om- och tillbyggnaden av Internationella skolan i Lund.

Projektet omfattade ombyggnad av fastighet ifrån 1871 som är skyddad som byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen. Det medförde att mycket av det befintliga materialet demonterades, renoverades och sedan återmonterades. Även omgivande park har stort kulturhistoriskt värde och krävde hänsynstagande vid byggnationen. I projektet ingick även att två helt nya byggnader uppfördes, en idrottshall samt en skolbyggnad. Både dessa byggnader är byggda med en stomme av stål och betong där fasadmaterialet är av tegel och plåt. Fastigheten byggdes enligt Miljöbyggnad Silver.

Skolan blev inflyttningsklar i december 2017.