Johannas Trädgård, Täby

MVB har på uppdrag av Hemsö fastighets AB byggt ett nytt modernt äldreboende för demensvård i Täby Kyrkby. Entreprenaden omfattade nyproduktion av 86 bostäder fördelade på tre huskroppar som sammanlänkas av ett gemensamt trapphus. Förutom bostäderna innehåller entreprenaden uppförande av teknik- och personalutrymmen, förråd samt mottagningskök.

Bostäderna kommer att användas som äldreboende för demensvård och annan somatisk vård. Planlösningen är öppen och modern. Boendets trädgård har en gammal äppellund som bevarats och de träd som inte har gått att rädda har ersatts av nya. På gården finns även en gammal bagarstuga från 1700-talet som har rustats upp.

Byggnadskonstruktionen består av platta på mark med stomme i stål och betong. Fasaderna är utförda med träpanel och taken med bandtäckt plåt. Stort fokus i projektet har legat på miljö och hållbarhet och fastigheten har såväl bergvärme- som solcellsanläggning. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

En plats med lång historia av vård och omsorg

Äldreboendet har fått namnet Johannas trädgård efter platsens långa historia av omsorgsverksamhet. Johanna var änkan till prästen i Täby kyrka och bodde på Byle gård i början av 1800-talet. Sedan början av 1900-talet har gården varit konvalescenthem och vårdhem.  I gamla handlingar nämns att gårdens trädgård var tillräcklig för hemmets hela årsbehov av frukt och grönt. Huvudbyggnaden av Byle gård revs nyligen men fruktträdgården finns kvar. Nu förs alltså traditionen och historien vidare med det nya äldreboendet Johannas trädgård.

Projektet omfattar 6 100 kvm (BTA) och färdigställdes hösten 2022

Mer om projektet Johannas Trädgård

Se filmen om Johannas trädgård