Mössebergsskolan, Falköping

MVB har på uppdrag av Falköpings kommun utfört en tillbyggnad av Mössebergsskolan.

Projektet omfattade en tillbyggnad på 662 kvm med tre klassrum och tillhörande grupprum samt gemensamt fritidsrum. Den nya byggnaden är anpassad till befintlig del som har rött tegel och svart papptak.

Byggnaden certifierades enligt RISE, SPCR114/SPCR114E, (före detta SP-Statens provningsanstalt). Certifieringen är likvärdig med Miljöbyggnad Brons och innebär ett godkännande av alla handlingar i granskningsskedet före byggstart. Granskning sker inom till exempel akustik (ljudklass B), fukt, radon, el, rör, ventilation, arkitektur, konstruktion och dagsljusinsläpp.

Skoldelen vara klar till vårterminen 2020.