Mössebergaskolan, Falköping

På uppdrag av Falköpings kommun utför MVB en tillbyggnad av Mössebergaskolan.

Projektet omfattar en tillbyggnad på 662 kvm som kommer att innehålla tre klassrum med tillhörande grupprum och gemensamt fritidsrum. Den nya byggnaden anpassas till befintlig del som har rött tegel och svart papptak.

Byggnaden ska certifieras enligt RISE, SPCR114/SPCR114E, (före detta SP-Statens provningsanstalt). Certifieringen är likvärdig Miljöbyggnad Brons och innebär ett godkännande av alla handlingar i granskningsskedet innan byggnationen startar. Granskning sker inom till exempel akustik (ljudklass B), fukt, radon, el, rör, ventilation, arkitektur, konstruktion och dagsljusinsläpp..

Skolan vara klar för att tas i bruk inför vårterminen 2020.