Nya Majåkerskolan, Lidköping

MVB har på uppdrag av Lidköpings Kommun byggt Nya Majåkerskolan i Lidköping.

Projektet omfattade uppförande av en komplett F-6 skola med tillhörande idrottshall, storkök och yttermiljöer samt markarbeten. Skolan är formgiven med spännande material och en flexibel planlösning och  där skolbyggnaden formar tre gårdar med olika karaktär och inbjudande utemiljöer för lek, pedagogik och återhämtning. Nya Majåkerskolan har plats för 300 elever i årskurserna F-6 samt personal på ca 50 personer.

Den färdiga skolan är byggd enligt Miljöbyggnad Silver med en beräknad energiförbrukning på max 45,4 kwh/kvm/år. Skolan invigdes till skolstarten hösten 2018.