Vällingklockans förskola, Trollhättan

MVB har av Kraftstaden fått uppdraget att bygga Vällingklockans förskola i Trollhättan.

Projektet är uppdelat i tre etapper där vi startar med att riva del av befintlig skola för att därefter uppföra den nya. När barnen flyttat in rivs resterande delar av befintlig skola och en spännande utemiljö färdigställs som slutfas av projektet. Skolan byggs i två plan med 8 avdelningar för barnen samt gemensamma delar med matsal, tillverkningskök och personalutrymmen.

För att sätta extra fokus på miljö och hållbarhet, samt säkerställa att förskolan blir den bästa för både personal och barn, kommer byggnaden att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Projektet påbörjas i augusti 2018 och ska vara klart i juni 2020.