Vällingklockans förskola, Trollhättan

MVB har på uppdrag av Kraftstaden byggt Vällingklockans förskola i Trollhättan.

Projektet omfattade tre etapper där etapp ett innebar rivning av befintlig skola för att därefter uppföra den nya, etapp två. När barnen flyttat in revs resterande delar av befintlig skola och en spännande utemiljö färdigställdes, etapp tre. Skolan är byggd i två plan med 8 avdelningar samt gemensamma ytor såsom matsal, tillverkningskök och personalutrymmen.

För att sätta extra fokus på miljö och hållbarhet, samt säkerställa att förskolan blir den bästa för både personal och barn, är byggnaden certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

Projektet påbörjades i augusti 2018 och slutfördes i juni 2020.