Blekets förskola, Uddevalla

MVB har på uppdrag av Uddevalla kommun fått kontrakt att bygga Blekets förskola i Uddevalla.

Projektet omfattar sanering och rivning av befintlig uttjänt skola. Då en tidigare brand orsakat föroreningar i mark skall även denna saneras. Därefter byggs en ny förskola med sex avdelningar fördelat på två plan. Förskolan ska överlämnas till verksamheten september 2022.