Nya Sallerupskolan, Eslöv

Eslövs kommun har gett MVB i uppdrag att bygga Nya Sallerupskolan i Eslöv. Projektet är en totalentreprenad.

Grundskolan Sallerupskolan i Eslöv invigdes redan 1979 och har efter ca 45 år tjänat ut sin roll. Kommunen har därför tagit beslut om att en ny skola ska uppföras på samma plats,

I de 6 300 kvadratmeter stora skollokalerna som kommer att utgöra Nya Sallerupskolan innefattas undervisningsrum, arbetsrum, storkök, matsal och tekniska utrymmen. Tack vare storleken kommer skolan att kunna ta emot fler elever i en utökad verksamhet med tre klasser i varje årskurs från förskoleklass till årskurs 6.

Projektet utförs i två etapper där den första består av rivning av den nuvarande byggnaden under sommaren 2023 för att sedan övergå i byggnation av grunden och nya skolan där den befintliga källaren behålls. Etapp två inkluderar markarbeten och arbeten med skolgården.

Nya Sallerupskolan väntas stå klar till höstterminen 2025.