Ramnerödsskolan, Uddevalla

MVB har av Uddevalla kommun fått i uppdrag att bygga nya Ramnerödsskolan.

Projektet omfattar såväl nybyggnation som ombyggnation för att ge plats till Uddevalla kommuns ökade elevantal. Efter ombyggnation kommer Ramnerödsskolan vara nästan dubbel så stor som den nuvarande skolan.

Byggnationen sker i etapper under pågående verksamhet. I etapp ett byggs en ny skola samt tillbyggnad av idrottshallen. Skolans elever flyttar sedan in i den nya delen medan ombyggnaden pågår i den befintlig skoldelen (etapp 2). Det kommer även att ske mindre ombyggnader av den lägre skolbyggnaden som idag bland annat rymmer NO-salar.

Den nya skolan får en fasad som till största del består av tegel där övergång sker från ljust till mörkt. Ytorna kring entréer och burspråk utförs med så kallad grafisk betong, där en konstnär kommer få möjlighet att uttrycka sig samt ge skolan en unik prägel. Totalt omfattar byggprojektet nästan 10 000 kvm, där ca hälften består av nybyggnation. Helt färdig kommer skolan att vara i augusti 2022.