Sätofta förskola, Höör

MVB har fått i uppdrag att bygga Sätofta förskola i Höör. Beställare är Höörs Fastighets AB.

Fastigheten Sätofta 18:54 ligger vid Ringsjön några kilometer utanför Höörs centrum. På fastigheten finns idag en F-9 skola med drygt 450 elever och en förskola för ca 100 barn.  Med anledning av den ökade inflyttningen, samlokalisering av förskolor i större enheter samt behov av större kapacitet i tillagningskök har Höörs Fastighets AB beslutat att bygga en ny förskola samt ett funktionellt tillagningskök.

Förskolan med fyra avdelningar för ca 200 barn byggs ihop med befintlig skolbyggnad. Matsalen byggs för ca 225 skolelever, tillagningsköket för ca 900 portioner. I entreprenaden ingår även byggnation av en administrationsavdelning och en musiksal i befintliga lokaler.