Toppluvans förskola, Trollhättan

MVB har på uppdrag av Kraftstaden Fastigheter byggt om Toppluvans förskola i Trollhättan.

Projektet omfattade om- och tillbyggnad av förskolan som ligger i Strömslund, på västra sidan om älven. Entreprenaden utförs i två huvuddelar där första delen är en tillbyggnad om cirka 1 000 kvm BTA som färdigställdes 2021.

I del två renoveras den befintliga skolan samt utemiljöer varefter skolan överlämnas hösten 2022.