Toppluvans förskola, Trollhättan

MVB har på uppdrag av Kraftstaden Fastigheter tilldelning att bygga om Toppluvans förskola i Trollhättan.

Projektet omfattar om- och tillbyggnad av förskolan Toppluvan, som ligger i Strömslund, på västra sidan om älven. Entreprenaden utförs i två huvuddelar där första delen är en tillbyggnad om cirka 1 000 kvm BTA som sker under 2021.

I del två renoveras den befintliga skolan och under 2022 överlämnas projektet som helhet till verksamheten.