Vikingaskolan, Lund

MVB har fått i uppdrag av Lundafastigheter om nybyggnad samt renovering av Vikingaskolan på Linero i Lund.

Delar av Vikingaskolan byggdes för mer än femtio år sedan och är i stort behov av renovering. Kommunen har därför tagit beslutet att renovera skolan och samtidigt utöka skolan för att tillgodose ett ökat elevantal.

Entreprenaden kommer att ske i etapper och omfatta rivning av befintliga enplansbyggnader samt uppförande av en ny skolbyggnad i två plan på 7 400 kvm BTA. Vidare kommer befintliga tvåplansbyggnader, ca 3 900 kvm BTA, genomgå en omfattande renovering, ett större och bättre tillagningskök att skapas med kapacitet för ca 2 000 portioner och källarens skyddsrum renoveras. Slutligen kommer en ny kreativ utemiljö att anläggas samt miljöhus (73 kvm), mottagningsförråd (20,5 kvm), transformatorstation (18 kvm) och lekförråd (34 kvm) att byggas. Skolgårdens yta är på ca 15 000 kvm. Skolan kommer att förses med solcellsanläggning på taket.

Återbruk för minskat klimatavtryck

Tanken är att återbruk ska implementeras under hela projektet genom t.ex. återvunnet stomsmide, armering tillverkad av återvunnen metall, återbrukat fasadtegel, virke och formplywood samt flergångsemballage samt att byggmaterial som används går att återbrukas i framtiden. Vidare kommer en del material från den rivna skolbyggnaden att tas om hand och återanvändas i den nya skolbyggnaden. Återbruk, tillsammans med de materialval som redan gjorts i handlingarna t.ex. KL-trä och miljöbetong, ska bidra till minskade klimatavtryck.

Pågående verksamhet under hela entreprenaden

Entreprenaden kommer att ske under pågående skolverksamhet men delvis flyttas till tillfälliga paviljonger. Inriktningen för Vikingaskolans renovering och ombyggnad är att lokalerna anpassas för årskurserna F-6. På Östratornskolan planeras ett nytt högstadium som ska rymma både Östratornskolan och Vikingaskolans högstadieelever, med inflyttning beräknad 2026-2030. Till dess att Östratornskolans nya högstadium är färdigbyggt kommer högstadiet finnas kvar på Vikingaskolan. Efter om- och tillbyggnaden av Vikingaskolan kommer skolan ha plats för 750 elever, vilket är omkring 200 fler än tidigare.

Hela entreprenaden inklusive utemiljön beräknas vara klar 2027.

Bilder Horisont Arkitekter.