Holmagärde Återvinningscentral, Varberg

MVB har på uppdrag av Vatten & Miljö i Väst AB byggt en ny återvinningscentral i Varberg.

Projektet omfattade nybyggnation av återvinningscentralen Holmagärde i Varberg. Fyra nya byggnader har byggts: en för farligt avfall, ett hus med kontor och omklädningsrum, ett spolhus samt ett hus för väderskydd. På området som har en yta på 3,5 hektar har vi även byggt platsgjutna containerstöd med tak och solceller.

Projektet påbörjades i september 2017 och avslutades i oktober 2018.