Kv Lyran 1, Falköping

MVB har genomförten  om- och tillbyggnad av brandstationen i Falköping.

Projektet omfattade om- och tillbyggnad av brandstation, ambulanscentral och kommunens centralförråd. Nybyggnadsytor cirka 1 000 kvm och ombyggnad ca 1 600 kvm.

Bland annat ingår ny ledningscentral för mellersta Skaraborg, omklädningsrum för 200 personer, kontor, flera pentryn och kök mm.

Projektet startade i november 2018,och slutbesiktning genomfördes 2019-10-14.