Räddningsstationen, Varberg

MVB har byggt om och till räddningsstationen i Varberg. Beställare är Varbergs Fastighets AB.

Entreprenaden omfattade om- och tillbyggnad av befintlig räddningsstation som är ca 40 år och inte motsvarar de krav som ställs på den verksamheten som Räddningstjänsten bedriver idag.

Om- och tillbyggnaden startade våren 2020 och slutfördes  hösten 2021. Ombyggnaden skedde i etapper. Den nya tvätthallen och verkstad färdigställdes först och togs i bruk i november 2020. Damernas omklädningsrum, bastu, förråd och teknikrum färdigställdes i april 2021. Sista  etapp var färdigställande av herrarnas omklädningsrum, rum för larmkläder samt matsal.