Ågården, Lidköping

MVB har på uppdrag av Lidköpings kommun att utfört en om- och tillbyggnad av Ågårdens äldreboende och förskola i Lidköping.

Projektet är på ca 7 000 kvm och omfattar tak- och fönsterbyte, ny invändig planlösning, nya installationer samt ny utemiljö. Projektet var till största del en ombyggnad och utfördes i tre etapper. Verksamheten var pågående i de delar där ombyggnationen inte pågick. Varje etapp avslutades innan nästa påbörjades.

Byggstart var 1 augusti 2017.
Etapp 1 klart 1 mars, 2018
Etapp 2 klart 1 juli, 2018
Etapp 3 klart 20 december, 2018