Nya Eastman, Stockholm

MVB har genom Locum AB och på uppdrag av Stockholms läns landsting genomfört en omfattande och varsam renovering av Eastmaninstitutet. Renoveringen vann Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017.

Eastmaninstitutet vid Vasaparken i Stockholm ritades av arkitekten Waldemar Johansson och uppfördes av Stockholm stad 1932-36 genom en donation av George Eastman, grundare till företaget Kodak. Syftet med institutet var att ge alla stockholmsbarn mellan 3 och 15 år möjlighet till tandvård.

För att förlänga byggnadens livslängd och samtidigt möjliggöra för fortsatt verksamhet inom specialisttandvård, togs beslutet 2013 att totalrenovera och modernisera fastigheten. Fastighetens huvudbyggnad har bedömts som kulturhistorisk värdefull och är skyddad i detaljplanen. Originalfönster, stenarbeten och dörrar har därför bevarats, liksom entréhall, väggmålningar samt detaljer i interiören. I uppdraget ingick även renovering av fasad, fönster och tak samt att fastigheten genomgått omfattande åtgärder för energibesparing och förbättrad tillgänglighet enligt gällande krav.

I Nya Eastmaninstitutet samlas specialistvård i pedodonti, ortodonti, bettfysiologi, röntgen, protetik, parodontologi, endodonti och oral kirurgi. Runt 200 anställda varav ett 70-tal tandläkare arbetar vid det nya institutet som stod klart i slutet av 2015.

MVB vann Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017 för renoveringen av Nya Eastmaninstitute. Läs mer här

Fakta: Nyréns Arkitektbyrå samt Folktandvården i Stockholm.