Glasblåsarens förskola, Malmö

MVB har fått i uppdrag av Malmö stad att bygga Glasblåsarens förskola i stadsdelen Limhamn.

Projektet omfattar nybyggnad av förskola med sex avdelningar (huvudbyggnad) inklusive lokaler för personal, administration och ett mottagningskök. Dessutom byggs två komplementbyggnader och en mindre cykelparkering med tak.

Förskolan byggs i tre plan med två avdelningar per plan samt en vindsvåning för teknik. Den större komplementbyggnaden innehåller ett miljörum samt cykelförråd och ett materialförråd. Den mindre komplementbyggnaden är ett förråd för lekredskap. En takförsedd cykelparkering utgår en tredje komplementbyggnad. Fastigheten kommer att omges av en bullerdämpande mur samt till övriga delar av ett nätstaket.

Skolan beräknas vara färdigställd våren 2024.