Karstorpskolan Norra, Lomma

MVB har på uppdrag av Lomma Kommun byggt kommunens nya skola, Karstorpskolan Norra i Lomma.

Projektet omfattade nybyggnation av en skola i ett plan på cirka 1 650 kvm samt ett aktivitetshus på cirka 500 kvm. Den nya skolan rymmer nio klassrum, grupprum och ytor för fritidsverksamheten. Utöver det har vi byggt en 144 kvadratmeter stor aktivitetshall med omklädningsrum och lokaler för fritidsklubben.

Karstorpsområdet är indelat i Karstorp södra och norra. Den nya skolan är en förstärkning av årskurserna från förskoleklass till årskurs 6.

Den nya skolan invigdes i september 2017.