Kolla Parkstad Förskola, Kungsbacka

MVB har av Kungsbacka Kommun byggt en ny förskolan i Kolla Parkstad.

Projektet omfattade nybyggnation av en förskola med fyra avdelningar i två plan med tillhörande mottagningskök samt förskolegård med mindre förrådsbyggnad. I uppdraget ingick även anläggning av intilliggande parkområde. Parken kommer både fungera som allmän park och nyttjas av förskolan.

Kolla Parkstad är ett nytt idylliskt område som byggs i närheten av Kungsbacka centrum. Området kommer bestå av 1100 nya hem i alla tänkbara former, såväl lägenheter som mindre hus. Här kommer flerbostadshus med innerstadskaraktär samsas med radhus med småstadscharm. Förutom den nya förskolan byggs även en ny idrottshall och den befintliga grundskolan byggs ut för att rymma fler elever. Området kommer dessutom att få två nya parker, Kollaparken och Åparken.

Kolla Parkstad Förskola var inflyttningsklar våren 2018.