Kv Anneberg 1, Malmö

På uppdrag av Stadsfastigheter i Malmö har MVB byggt nya Annebergsskolan i området Borgmästargården i Malmö.

Nya Annebergsskolan är byggd på samma plats som en dåvarande skola som blivit uttömd som undermålig. Den nya modernare och större skolan rymmer mellan 525 – 630 elever  i årskurserna F-6. I projektet ingick även en idrottshall som efter skoltid kommer att kunna nyttjas av föreningar.

Skolans fasad är byggd i ett ljusbrunt, schatterat tegel med s.k. utstickande koppar. Fönster och dörrar är lackade i en roströd kulör. Tvåvåningsbyggnadens tak har med försetts med plåt, idrottshallens låglutande tak med papp.

Intill huvudentrén i norr återfinns skolrestaurangen som har dubbel rumshöjd, med fönster både åt söder och norr. I en utskjutande egen del vid byggnadens mitt återfinns slöjdsalar samt på övre plan skolans bibliotek med ljusinsläpp från tre väderstreck.

Skolan har en omfattande utemiljö med ytor för lek, spel och kreativitet. Skolan invigdes till höstterminen 2020.