Kv Spelbomskan 13, Stockholm

MVB har på uppdrag av Fastighetskontoret byggt om Kv Spelbomskan 13 i centrala Stockholm till en högstadieskola.

Antal barn ökar stadigt i centrala Stockholm. För att ge plats till fler elever på Norrmalm, fick MVB i uppdrag att omvandla anrika Kvarteret Spelbomskan 13 från kontor till högstadieskola.

Huset från 1929 är designat av arkitekten Erik Lallerstedt och byggdes som forskningslokal till Stockholms universitet, men användes därefter som kontor. Huset är byggt som ett lamellhus, dvs. en rak, långsmal länga, och är blåklassificerat enligt Stadsmuseets kvalificering för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Klassningen medför bland annat att fasaden inte får förvanskas.

Ombyggnaden utfördes med varsamhet där hänsyn har tagits till husets antikvariska värde, samtidigt som modern teknik byggts in i form av energieffektiva installationer för att minimera kostnaderna för framtida förvaltning. Kommunfullmäktige har som mål att Stockholms miljö ska vara giftfri och därför har valet av material varit extra viktigt för att skapa en så bra och sund inomhusmiljö för såväl elever som personal.

Den nyrenoverade fastigheten rymmer 190 elever i årskurserna 7-9 och ingår i Observatorielundens skola som genom kompletteringen nu är en komplett F-9 skola med två paralleller. Renoveringen av kvarteret Spelbomskan färdigställdes till höstterminen 2018.

FAKTA
Spelbomskan (även Kvarnen vid Gåsgränden) var en väderkvarn från 1600-talet i nuvarande Vasastaden i Stockholm. Kvarnen stod i stadens kanske kvarntätaste område i trakterna kring Observatoriekullen. I närheten fanns Stora Stampan och Lilla Stampan, Stora Adam och Lilla Eva samt Barnhuskvarnarna. Kvarnen kallades även Kvarnen vid Gåsgränden efter den numera försvunna Gåsgränden. Spelbomskan brann ner 1868 och gav namn åt kvarteret Spelbomskan och Spelbomskans torg