Kv Tröskverket 1, Limhamn

MVB har på uppdrag av Malmö Stad byggt en ny förskola på Limhamn i Malmö.

Projektet omfattade nybyggnation av förskola i två plan samt anläggning av utemiljö. Skolan är placerad intill Elinelundsparken och Kalkbrottet i Limhamn. Förskolan har åtta avdelningar med plats för 160 barn. Intilliggande park är integrerad i skolans utemiljö där befintliga träd i parken är bevarade. Skolan stod färdig november 2019.