Kv Tröskverket 1, Limhamn

MVB har på uppdrag av Malmö stad byggt Tröskverkets förskola på Limhamn/Malmö

Entreprenaden omfattade nybyggnation av förskola i två plan samt anläggning av utemiljö. Förskolan, på cirka 2 300 kvm, rymmer åtta avdelningar med plats för 160 barn.

Skolan är byggd med platsgjutna väggar och plattbärlag. Taket har takstolar i trä och är försett med tegelpannor. Fasaden är i tegel.

Området, där skolan är byggd, är ett av Malmös senaste exploateringsområden och under entreprenaden pågick många tätt intilliggande byggprojekt av andra byggentreprenörer. Det fanns även boende i närliggande befintliga flerfamiljshus, vilket innebar att under entreprenadtiden krävdes stor hänsyn till tredje man samt logistisk samordning i samband med transporter.

Skolan är placerad intill Elinelundsparken och skolans utemiljö är integrerad i parken där befintliga träd har bevarats.

Tröskverket förskola stod klar i november 2019.