Kvarnbergsskolan/Farstaviken, Gustavsberg

Om- och tillbyggnad av Kvarnbergsskolan i Gustavsberg på uppdrag av Värmdö kommun.

 Entreprenaden omfattade en ombyggnad av samtliga befintliga lokaler på ca 8 000 kvm samt en stomkomplettering av tidigare rest stomme på ca 3 400 kvm. Kvarnbergsskolan uppfördes 1950 och vid renoveringen har den ursprungliga arkitekturen bevarats.

Samtliga VVS-, el. och styrinstallationer har blivit utbytta och ventilationen har kompletterats till modern standard. Dessutom genomfördes markarbete samt installation av två nya hissar.

Skolans om- och tillbyggnad var klar 2017.