Nya Åbyskolan, Västerhaninge

På uppdrag av Haninge kommuns fastighetsbolag, Tornberget AB, har MVB byggt Nya Åbyskolan i Västerhaninge.

Nya Åbyskolan är en F-6 skola i två och en halv plan på ca 7 700 kvm och rymmer undervisningslokaler, salar för praktiskt- och estetiska ämnen, ett tillagningskök, matsal samt lokaler för administration. Skolan är genom en lägre enplansbyggnad ankrad till den nya idrottshallen (Åbyhallen). Skolans hela tomtarea är 16 400 kvm.

I entreprenaden ingick även att anlägga skolan utemiljö som är öppen mot Åbyparken samt att återskapa två skyddsrum. Skyddsrummen är placerade i den enplansbyggnad som binder samman skolan och idrottshallen. Skolan har tak av plåt och sedum samt fasader av cementbaserade skivor och träpanel.

Nya Åbyskolan invigdes till terminsstarten hösten 2020.