Prästamosseskolan, Skurup

MVB har på uppdrag av Skurups kommun byggt den nya ”hjärnsmarta” skola i Skurup på fastigheten Magistern 2, mellan Mariaskolan, Prästamossen och Skurup Sparbanks Arena.

Projektet omfattade projektering och uppförande av Prästamosseskolan intill den befintliga Mackleanskolan. Skolan är en byggnad på ca 9 700 kvadratmeter med plats för 800 elever och har tre våningar med entré i mittskeppet som vetter åt Mariaskolan och Mackleanskolan.

Bottenvåningen inhyser administration, matsal, elevhälsan och NO-salar. Utöver det får det plats med ett antal slöjdsalar med flexibla utrymmen för att kunna integrera textil-, trä- och metallslöjd.

På våning två och tre  finns s.k. lärmiljöer. En lärmiljö är som en liten skola i skolan med klassrum, grupprum, kreativa utrymmen och lärarrum.

Skolans aula har rundade säten med plats för 180 sittande, dubbel takhöjd och vetta mot entrén med ett stort glasparti. Fasaden är i tvåfärgat tegel för att bevara kopplingen till orten. Nedre delen  är av mörkt skimrande svart tegel och ovandelen i ljust sandfärgat tegel. Skolan är Skurups kommuns största byggprojekt hittills och har genomförts som en totalentreprenad med samarbetsformen partnering.

Den hjärnsmarta skolan

Prästamosseskolan kommer att ha en pedagogik som går under benämningen Den hjärnsmarta skolan. En hjärnsmart skola är en skola som utvecklar hela människan. Målet med den hjärnsmarta skolan är att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje individ, att optimera inlärningen utifrån barnets ålder och individuella utveckling,

– Enligt de rön som kommit fram i dagens hjärnforskning kan vi konstatera att skolorna som byggdes fram till för ungefär tio år sedan främst är lämpade för elever i gymnasieåldern, säger Aleksandra Rodenkrans Hagström, chef för skol- och utbildningsförvaltningen. Vi vet idag att yngre barn har andra behov, som har med hjärnans utveckling att göra.

Precis som Liljewall arkitekter har tagit fram planlösningen för skolan i samarbete med pedagogerna, har hjärnans behov av lärmiljöer fått sätta ramar för utformningen av inre och yttre rum och hur de är tänkta att utnyttjas. Den hjärnsmarta skolan fokuserar på variation och flexibilitet, både hos pedagoger och skolmiljö. Pedagogerna har läroplanen som styrdokument. I genomförandet av den är det även miljön som sätter ramarna.

I den hjärnsmarta skolan finns det:

  • en variation av miljöer och möblering för olika syften.
  • ett synsätt både pedagogiskt och arkitektoniskt där man kombinerar inom -och utomhusmiljö. Hela omgivningen är ett klassrum.
  • sätt att göra teorin levande och kreativ. Läser vi om insekter kan vi flytta ut undervisningen.
  • utrymme för olika uttrycksformer, exempelvis en ljudstudio och en så kallad black box.
  • en medvetenhet om att färger, takhöjd, ljud och ljus skapar stämningar.
  • möjlighet att förändra och dela av utrymmen för olika behov.
  • miljöer som stimulerar till mental och fysisk rörlighet. Rörlighet är en väg till inlärning. Klätterväggar och basketplaner är ingen omöjlighet på idéstadiet, lika väl som små avskilda hörn med mjuk möblering
Fakta: Skurups kommun

Prästamosseskolan invigs augusti 2019.