Tingdammsskolan, Oxie

MVB har på uppdrag av Malmö Stad Stadsfastigheter byggt nya Tingdammsskolan i Oxie med tillhörande idrottshall.

Projektet omfattade nybyggnation av en F-6 skola i två plan, en fristående idrottshall samt ombyggnation av två trapphus i en befintlig förskola. De nya byggnaderna är placerade så att skolgården blir sammanhållen och överblickbar.

Skolan är byggd i två plan med fasad i ljusgult tegel som ska anspela på Oxies tegeltradition samt sedumtak som utjämnar temperaturskillnader, bidrar till ett bättre inomhusklimat och hjälper till att fördröja dagvattnet för att förhindra översvämning vid häftiga skyfall.

Skolan kan ta emot 630 elever från årskurs F-6 och invigdes till terminsstarten hösten 2018.