Västra Berga skola, Helsingborg

MVB har på uppdrag av Fastighetsförvaltningen uppfört en ny skolbyggnad som komplement till befintliga Västra Berga skola i Helsingborg.

Den nya byggnaden rymmer fler klassrum och lokaler för musik, hemkunskap, bild och skolbibliotek, en ny skolrestaurang och matsal samt skolans administration, personalrum och skolhälsa. Byggnaden är ihopkopplad till en av de befintliga byggnaderna och är i två våningar med fasad i rött tegel. Entrén har fasad i vit, vågformad betong. Projektet inkluderade även anläggning en ny skolgård med grönytor och lekutrustning.

MVB är sedan många år etablerade i Helsingborg och har bland annat byggt Helsingborg Arena samt många skolor, bland annat Emiliaskolan i Landskrona som var Sveriges första passivhusskola.

Entreprenaden färdigställdes augusti 2019.

Illustration från Arkitektgruppen