Västra Berga skola, Helsingborg

Fastighetsförvaltningen har gett  MVB i uppdrag att uppföra en ny skolbyggnad till befintliga Västra Berga skola i Helsingborg.

Den nya byggnaden kommer att rymma fler klassrum och lokaler för musik, hemkunskap, bild och skolbibliotek, en ny skolrestaurang och matsal samt skolans administration, personalrum och skolhälsa. Byggnaden förbinds till en av de befintliga och byggs i två våningar med fasad i rött tegel. Entrén får en fasad i vit, vågformad betong. Det kommer även att anläggas en ny skolgård med grönytor och lekutrustning.

MVB är sedan många år etablerade i Helsingborg och har bland annat byggt Helsingborg Arena. Företaget har även byggt många skolor genom åren, bland annat Emiliaskolan i Landskrona som var Sveriges första passivhusskola. Idag har företaget skolprojekt på gång i Oxie, Skurup, Trelleborg och Laholm.

Entreprenaden påbörjas omgående och skolan ska vara inflyttningsklar augusti 2019 och kommer då att ha plats för 500 – 550 elever.

Illustration från Arkitektgruppen