Aros Bostad tecknar entreprenadavtal med MVB

Nu byggs 99 nya, Svanenmärkta bostäder i Sundbyberg.


14 april, 2021

Aros Bostadsutveckling AB har tecknat entreprenadavtal med MVB för uppförande av 99 nya bostäder i centrala Sundbyberg. T2 Fabriksparken är Aros Bostads första projekt i Sundbyberg och även bolagets första projekt som byggs för att Svanencertifieras.

Fabriksparken är ett nytt stadsutvecklingsområde om totalt tre nya kvarter i centrala Sundbyberg.
Aros Bostads kvarter omfattar cirka 180 lägenheter fördelade på två byggnader: T1 och T2. Projektet
förvärvades från Skandiafastigheter under 2020, med tillträde under andra kvartalet 2021.

Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med MVB för uppförande av den första byggnaden
om totalt 99 lägenheter. Produktionen påbörjas under tredje kvartalet i år, men försäljningen av
bostäderna startar redan i april. Första inflyttning beräknas till slutet av 2022.

T2 Fabriksparken är Aros Bostads första projekt som byggs för att certifieras enligt Svanen, vilket
innebär att byggnadens påverkan på miljö och människa granskas ur ett livscykelperspektiv.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Vill man vara trovärdig som långsiktig bostadsutvecklare är det en förutsättning att jobba aktivt med
hållbarhetsfrågor. T2 Fabriksparken i Sundbyberg är vårt första projekt som byggs för att
Svanenmärkas. På detta sätt kan vi visa för slutkonsumenten att bostaden är planerad med både
människa och miljö i åtanke.”

Aros Bostads Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank.