Building women i Umeå

20 november, 2023

Forskning visar att jämställda och inkluderande företag ger många fördelar, som attraktivare arbetsplatser, ökad trivsel, ökar innovation och utveckling och högre lönsamhet.

I Umeå har Fastighetsägarna och Byggföretagen skapat Building Women, ett nätverk som har till syfte att attrahera, stötta och behålla kvinnor i bygg- och fastighetsbranschen. Jennie Åberg, vd MVB Nord är en av 14 kvinnor som ingår i strategigruppen:

Branschens efterfrågan på kompetens är stor, inte minst här i Umeå. Det är därför dags för bygg- och fastighetsbranschen att satsa på kvinnorna på riktigt. Dessutom. Ska vi nå regeringsmålet om 25 % av de som nyanställs ska vara kvinnor senast år 2030, måste vi öka takten och tillsammans göra fler insatser på lokal nivå.

Genom att arbeta strategiskt med ledningsgrupper samt via utbildningar, seminarier och mentorskap, är målet för nätverket att göra det enklare för bygg-och fastighetsföretag i Umeå att attrahera arbetskraft och göra branschen mer jämställd.

Strategigruppen samarbetar även med en referensgrupp, som består av ett antal män i ledande befattning inom branschen i syfte att sprida kunskap och medvetandegöra frågan även utanför gruppen kvinnor.

I strategigruppen för Building Women ingår

Jennie Åberg, vd MVB Nord, Maria Paringer, affärschef norr NP3 Fastigheter, Johanna Åhman, HR-chef Selbergs Entreprenad, Linn Edlund, ekonom, förvaltare och projektledare Umeå Logistikpark, Susanne Waleij, HR- och kommunikationschef Balticgruppen, Ulrika Sandström, regionchef Skanska, Susanne Hallberg, regionchef Peab, Ann-Christin Tafvlin Wretell, projektchef Infrastruktur i Umeå AB, Annika Ljungblad, fastighetsutveckling/projektledning Projektledargruppen, Maria Lundström, kontorsledningsordförande Sweco Umeå, Malin Lagervall, projektchef Umeå kommun, Christina Friberg, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna MittNord och Katja Öhman, företagsrådgivare Byggföretagen.