MVB:s byggprojekt Kv. Grönängen i Hässleholm vinner Årets Stadsbyggnadspris

20 november, 2023

MVB:s byggprojekt Kv. Grönängen i Hässleholm har vunnit utmärkelsen Årets Stadsbyggnadspris. Prisets syfte är att uppmärksamma byggnader, miljöer eller platser i Hässleholms kommun som bidragit till en god boendemiljö. Priset delas ut av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Juryns motivering:

Projektet har möjliggjort funktionella och anpassade byggnader på en plats med stora utmaningar. Med god arkitektonisk utformning och anpassning har det skapats byggnader som på ett bra sätt smälter in men ändå sticker ut i ett redan bebyggt område. Med unika lösningar skapas en plats för många lekfulla individers unika behov.

Kv. Grönängen har omfattat nyproduktion av förskola inkl. tillagningskök och matsal för hela skolområdet, en ny F-9 skola för barn med hörselnedsättning (Silviaskolan), idrottshall och utemiljö samt viss renovering av den befintliga Grönängskolan. Läs mer om projekt Gönängen.

Kv. Grönängen har skapats i partnering med Hässleholms kommun. Medverkande i projektet har varit Mats Olsson, chef för Byggprojektenheten och Jonny Persson, byggprojektledare Tekniska nämnden, Nesso Arkitektur samt MVB.

Priset delades ut på Hässleholms Galakväll den 17 november

Vinnaren eller vinnarna av Hässleholms stadsbyggnadspris får en bronsplakett formgiven av konstnären Nelly Nilsson Nyberg.