Byggstart för Laröds Blomma i Helsingborg

Första spadtaget för 48 bostadsrätter som bildar Brf Laröds Blomma I Helsingborg.


17 februari, 2022

Första spadtaget är nu officiellt taget för nyproduktionen av Brf Laröds Blomma i Helsingborg. Här bygger MVB 48 stycken bostadsrätter fördelade i sex huskroppar med gemensam utegård. Husen byggs i form av en blomma med såväl radhus som lägenheter. Projektet får en hög hållbarhetsprofil, till exempel blir det både solceller och gröna tak. Stor vikt har också lagts vid att skapa rum för gemenskap och att de kommande husen ska smälta in i naturen. Uppvärmning kommer att ske med fjärrvärme från näst intill 100 procent återvunnen eller förnybar energi. Hösten 2023 står husen klara för inflyttning.

Grävde gjorde från vänster i bild Thomas Ellkvist, vd MVB Syd, Brian Hansen, ordförande byggande styrelse, Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande och Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen.

Mer om projektet