Första spadtag för Waterfront i Trelleborgs Hamn

Trelleborgs Hamn har gett MVB uppdraget att bygga Waterfront, hamnens nya kontors- och servicebyggnad. Idag togs de första spadtagen för att markera byggstarten.


7 februari, 2022

Waterfront
Byggnaden blir tre våningar hög med en total yta på ca 4 800 kvm. Husets vågformade design är inspirerad av hav och vatten liksom stålfasaden som kommer att skifta i blå, turkosa och mörkgrå kulörer beroende på väder och tid på dygnet. Med den nya byggnaden skapas förutsättningar för Trelleborgs Hamn att samla hela sin organisation under ett tak.
Arkitektkontor Arén AB har ritat och designat byggnaden.

Stort hållbarhetsfokus
Waterfront kommer att ha stort fokus på hållbarhet främst avseende miljö och energi vilket är i linje med Trelleborgs Hamns vision att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn. Byggnaden kommer att förses med värme och kyla genom ett geoenergisystem. Stor del av den el som geoenergianläggningen förbrukar kommer ifrån solceller placerade på servicebyggnadens tak (egenproducerad grön el).

− Det känns fantastiskt roligt att MVB nu är igång med att bygga framtidens moderna och klimatsmarta hamnkontor och personalbyggnader som vi har planerat för sedan många år tillbaka. Waterfront kommer att bli det nya landmärket för Trelleborgs Hamn, både mot havet och mot staden, säger Jörgen Nilsson, VD Trelleborgs Hamn AB.

− Waterfront är ett väldigt spännande och betydelsefullt projekt för oss på MVB. Vi tackar Trelleborgs Hamn för förtroendet och för det goda samarbetet vi har haft under projekteringen. I dag får vi äntligen sätta spaden i jorden och förverkliga vår gemensamma vision om ett hus som både är energieffektivt, funktionellt och vackert, säger Thomas Ellkvist, VD MVB Syd AB.

Waterfront är en del av den pågående utbyggnaden av Trelleborgs Hamn, som i sin tur är en del av Trelleborgs kommuns omfattande stadsutvecklingsprogram Kuststad 2025.
Projektet beräknas vara klart senast den 7 juni 2023 med ambition att det skall slutföras snabbare.

Dagens spadtag togs gemensamt från vänster i bild av Jörgen Nilsson, VD Trelleborgs Hamn, Ulf Sonesson, Landlord chef Trelleborgs Hamn, Jacob Christensson, Arbetschef MVB Syd, Pontus Engström, biträdande platschef MVB Syd och Thomas Ellkvist, VD MVB Syd.

Läs mer om Waterfront