Första spadtaget för MVB:s byggprojekt i Trelleborg

Idag tog Acrinovas Vd Ulf Wallén och MVB Syds Vd, Thomas Ellkvist det första ”spadtaget” för vad som ska bli 80 hyreslägenheter på Södra Gränstorpsområdet i Trelleborg. 


31 augusti, 2020

Huset på ca 2 200 kvm blir fyra till fem våningar högt med ett underjordiskt garage. Storlek på lägenheter blir från 1,5 till 4,5 rum och kök. Fastigheten, som byggs i direkt anslutning till en förskola, kommer att ha ett stort miljöfokus och förses med en solenergianläggning på taket dimensionerad för en årlig elenergiproduktion på 5 000 kWh. Målsättningen är att åstadkomma nollenergihus genom solceller och geotermilösningar. Fastigheten certifieras enligt miljöbyggnad version 3.0 Silver.

Fastigheten beräknas stå klar hösten 2021.

Mer om projektet.