Handavtryck vid första spadtaget för Pilehallen i Trelleborg

Handavtryck och spadtag vid byggstarten för nya Pilehallen i Trelleborg.


20 september, 2021

Med en rejäl grävmaskinsskopa tog Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande, Trelleborg det fösta spadtaget för nya Pilehallen som MVB bygger på uppdrag av Hemsö Fastighets AB. Ungdomar från närliggande Pilevallsskolan fick därefter gjuta sina handavtryck i ett antal betongplattor, som senare kommer att byggas in i entrén på idrottshallen.

Pilehallen omfattar två idrottshallar med mellanliggande del med omklädningsrum, fritidsgård samt en inomhus löparbana.

Under spadtaget medverkade Nils Styf, vd Hemsö Fastighets AB, Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg, Anna Sörelius Nordenborg, vd internationella Engelska skolan, Per Uppman, vd Kunskapsförskolan, ungdomar från Pilevallsskolan samt representanter från Veidekke och MVB.

Evenemanget gjordes tillsammans med beställaren Hemsö Fastighets AB samt Veidekke som bygger Köpingeskolan på andra sidan Pilehallen, även det åt Hemsö Fastighets AB.

Nedan till vänster ungdomar från Pilevallsskolan. Mitten spadtag av Mikael Rubin. Nedan höger från vänster: Nils Styf, Mikael Rubin, Anna Sörelius Nordenborg Per Uppman, vd Kunskapsförskolan. Längts ner från vänster Nils Styf, Mikael Rubin och Anna Sörelius Nordenborg gjorde sina avtryck i betong.

Mer om Pilehallen