MVB bygger nya lokaler åt Fortikationsverket

Försvaret planerar för en växande verksamhet i Skövde. För att möta upp behovet av nya anpassade lokaler, har Fortifikationsverket gett MVB i uppdrag att uppföra en ny kontorsbyggnad med kasern för anställda yrkessoldater på stadens garnisonområde.


15 december, 2022

Det förändrade säkerhetsläget i omvärlden har medfört att ett omfattande arbete pågår för att stärka det svenska totalförsvaret. Som ett led i att möta Försvarsmaktens tillväxt och nya behov har Fortifikationsverket beslutat att en ny kontorsbyggnad ska uppföras på Skövde garnison. Byggnaden omfattar 1 800 kvm kontor i två plan och vind.

– Fortifikationsverket har en stark roll i regionen och vi ser därför fram emot ett bra och givande samarbete där vi tillsammans skapar kvalitativa fastigheter och därmed de bästa förutsättningarna för Försvarsmaktens att stärka totalförsvaret. Skövde och Skaraborg är en viktig region för vår verksamhet där vi har lokalt anställda medarbetare med stort engagemang för att bygga och utveckla sitt närområde, säger Henrik Ljungdahl, vd MVB Väst.

Entreprenaden påbörjas i december och kommer att pågå till andra kvartalet 2024.

Sedan tidigare har även MVB varit med och byggt en utbildningshall åt försvaret i skånska Revingehed 2021.
Fortifikationsverket äger, förvaltar och utvecklar Sveriges försvarsfastigheter. Verket är en av en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik.