MVB får ännu ett skolprojekt i Skåne

Hässleholms kommun har gett MVB i uppdrag att bygga till och om Kvarteret Grönängsskolan. Ordern är värd ca 150 miljoner kronor.


6 mars, 2020

Kvarteret Grönängsskolan består idag av en F-6 skola för 350 elever inklusive Silviaskolan och Syrsans hörselförskola, vars verksamhet är utformade för elever och barn med hörselnedsättning. Skolan bedriver sin undervisning i tre olika byggnader varav två nu kommer att ersättas med nya byggnader.

Dels byggs en ny förskola för 105 barn inklusive tillagningskök och matsal dimensionerad för samtliga barn och elever på skolan, dels en ny idrottshall. Dessutom uppförs även en ny F-9 hörselskola för 90 elever inklusive en hörselförskola för 15 barn. På huvudbyggnaden, som är från femtiotalet, görs en mindre till- och ombyggnad, främst anpassning av specialsalar och tillbyggnad av ett nytt trapphus.

Arbetet kommer att ske i etapper och under pågående verksamhet. Först ut är nybyggnationen av förskolan och idrottshallen, följt av huvudbyggnadens ombyggnad för att sedan avslutas med nybyggnation av hörselskolan samt utemiljöer. Den totala ytan på ny-, om- och tillbyggnad är på cirka 5 500 kvm. Husen byggs för en certifiering enligt Miljöbyggnad 3.0 klass silver.

– Vi tackar Hässleholms kommun för förtroendet. Jag är övertygad om att vår erfarenhet av att bygga skolor i kombination med kommunens kännedom om verksamhetens behov, kommer att ge projektet bra förutsättningar. Nu ser vi fram emot att vara med och, tillsammans med kommunen, skapa kreativa och positiva inlärningsmiljöer samt en trevlig och trygg arbetsmiljö för elever och personal, säger Thomas Ellkvist, Vd MVB Syd.

Kvarteret Grönängsskolan beräknas vara klart till sommaren 2023.