MVB får uppdraget att bygga om Varbergs stadshus

Stadshuset i Varberg står inför en omfattande om- och tillbyggnad för att skapa fler arbetsplatser och en bättre arbetsmiljö åt kommunens medarbetare. I dagarna tecknade Varbergs Fastighets AB entreprenadavtal med byggföretaget MVB.


18 mars, 2022

Det finns ett stort behov av ytterligare kontorsytor i Varberg centrum för kommunens medarbetare. Därför planeras nu för en om- och påbyggnad av Stadshus C (Kv. Postmästaren).

– Det är ett stort och spännande projekt! Tillsammans med MVB och hyresgästen Varbergs kommun, ska vi nu förvandla hela kvarteret Postmästaren till att innehålla olika ytor för samhällsservice och kontor för kommunens medarbetare, säger Martin Rylander, vd Varbergs Fastighets AB.

Varbergs Fastighets AB äger Postmästaren 14 och 16, som tillsammans utgör hela kvarteret. Ombyggnaden genomförs för att möta kommunens behov av fler arbetsplatser samt även kunna erbjuda kommunens invånare ytor för olika former av samhällsservice.

Större delen av kvarteret är redan idag kontor för kommunens medarbetare. För att lokalerna ska kunna växa planeras en påbyggnad av en tredje våning på de huskroppar som idag är i två plan.

– Det är fantastiskt roligt att vi kan fortsätta vårt goda samarbete med Varbergs Fastighets AB och tillsammans vidareutveckla staden. Kvarteret Postmästaren är en central byggnad och den om- och tillbyggnad som vi nu gör kommer att medföra fler arbetsplatser och en mer hållbar miljö för alla som arbetar i huset, vilket är helt i linje med våra egna satsningar på hållbart byggande, säger Henrik Ljungdahl, vd MVB Väst AB

Projektet ska genomföras som en totalentreprenad i partnering. Preliminär byggstart är januari 2023 med beräknad färdigställande december 2024.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Ljungdahl, vd, MVB Väst AB
henrik.ljungdahl@mvbab.se
0730-78 83 89

Projektgruppen i bild från vänster:
Henrik Ljungdahl, vd, MVB Väst AB
Michael Samuelsson, projektchef, Varbergs Fastighets AB
Glenn W Eriksson, byggprojektledare, Varbergs Fastighets AB
Anton Esbjörnsson, entreprenadingenjör, MVB Väst AB
Mattias Kågeby, regionchef, MVB Väst AB