MVB och Panattoni tar ett första spadtag för ny logistikfastighet i Landvetter

18 april, 2024

Med nära anslutning till Landvetter Airport, Göteborgs hamn och riksväg 40 bygger MVB på uppdrag av Panattoni en ny logistikfastighet på 14 300 kvm. Ett första spadtag tillsammans med representanter för Härryda kommun markerade startskottet för den nya etableringen.    

Projektet har pågått sedan början av året med bland annat rivning av en äldre fastighet på tomten samt markarbeten. I detta arbete har stort fokus lagts på att ta till vara material som antingen kommer att återbrukas inom projektet eller säljas vidare till andra projekt. Det finns tydliga hållbarhetsambitioner från Panattonis sida som har för avsikt att certifiera fastigheten enligt BREEAM nivå Excellent.

– Vi är glada över förtroendet att få fortsätta utveckla attraktiva logistikanläggningar tillsammans med Panattoni. Vi har ett väldigt bra och givande samarbete där vi har stor samsyn på projektets hållbarhetsmål, vilket bäddar för att detta kommer att bli en riktigt fin anläggning, säger Henrik Ljungdahl, VD MVB Väst.

För Panattonis räkning blir fastigheten den första i Göteborgsregionen och är en del i strategin om att stärka sin närvaro på västkusten. Sedan tidigare har Panattoni och MVB ytterligare ett gemensamt projekt som pågår i Åstorp i Skåne.

– Detta är vårt första projekt i Göteborgsregionen och vårt första brownfield-projekt i Sverige. Att få utveckla en redan bebyggd fastighet i dåligt skick till en mer hållbar och modern anläggning känns extra kul. Vi har redan ett stort intresse från hyresgäster tack vare ett optimalt läge längs riksväg 40 och vi har redan ett flertal dialoger med potentiella kunder, säger Fredrik Jagersjö Rosell, MD på Panattoni Sverige.

Under spadtagsceremonin talade bland andra Henrik Ljungdahl, VD för MVB Väst AB, Fredrik Jagersjö Rosell, VD för Panattoni Sverige och Helena Alterby Nordström, Näringslivschef Härryda kommun. (ev även Mikael Johannison, vice ordförande Kommunstyrelsen)

Fastigheten på 14 300 kvm uppförs med stålstomme och sandwichelement samt förbereds för solceller på taket. Byggnaden uppförs med målsättningen om en certifiering enligt BREEAM nivå Excellent vilket bland annat ställer krav på energianvändning, inomhusklimat och vattenhushållning. Projektet färdigställs under första kvartalet 2025.

Vid spadarna fr. v. i bild: Henrik Ljungdahl, vd MVB Väst, Fredrik Jagersjö Rosell, vd Panattoni Sverige, Helena Alterby Nordström, näringslivschef Härryda kommun och Mikael Johannison, vice ordförande kommunstyrelsen Härryda kommun.

Kontakt
Henrik Ljungdahl, VD MVB Väst
Telefon: 0730-78 83 89
Mailadress: henrik.ljungdahl@mvbab.se