Henrik Granström, ny styrelseledamot i Svenska Hus, MVB, Wangeskog och Anlab

17 april, 2024

Gullringsbokoncernen knyter Henrik Granström närmare sig. Henrik Granström har under våren valts in i styrelserna för Gullringsbo Egendomars dotterbolag Svenska Hus, MVB, Wangeskog och Anlab. Han är sedan 2023 ledamot i Gullringsbo.

Henrik startade sin karriär på McKinsey & Company och fortsatte 2002 till Strongholdkoncernen där han stannade i många år, bland annat som vd för Datscha, vd för konsultverksamheten inom Newsec i Norden och Baltikum samt som vice vd för koncernen. Henrik är utbildad civilingenjör inom teknisk fysik vilket han kompletterat med en MBA-utbildning.

Sedan 2018 bor Henrik med sin familj i Funäsfjällen och är aktiv i ett antal styrelser och andra uppdrag.

-Vi är oerhört glada över att Henrik tackat ja till att även sitta i dotterbolagen. Att ha honom i alla bolagen kommer att skapa en kontinuitet och stabilitet mellan moder- och dotterbolag samt bolagen emellan, säger Hans Eliasson, ordförande och grundare av Gullringsbo Egendomar.

Henrik valdes in i Gullringsbo Egendomars styrelse under våren 2023 och är även ordförande för Novier där Gullringsbo är största ägare. Han tar alltså nu ännu ett steg in i koncernen som ledamot i företagets fyra största dotterbolag.

-Jag gillar Gullringsbo och företagen i koncernen. Efter ett drygt år i moderbolaget känns det helt rätt att även följa döttrarna lite mer ingående. På så sätt kan jag också vara en länk alla bolag sinsemellan. Jag har tjuvstartat lite under året som adjungerad och jag ser fram emot uppdragen, säger Henrik Granström.

För mer information, vänligen kontakta:
Hans Eliasson, ordförande Gullringsbo Egendomar
0705-16 77 71
hans.eliasson@abgullringsbo.se

Henrik Granström
070-369 59 64
henrik.granstrom@gmail.com

Gullringsbo Egendomar är moderbolag i koncernen där Svenska Hus, MVB, Wangeskog, Anlab, Forestry, och Munkbron Finans ingår.

Koncernens omsättning uppgår till cirka 5,7 Mdkr med ett resultat före avskrivningar, men efter finansiella poster på cirka 525 Mnkr per år. Marknadsvärdet på gruppens fastigheter uppskattas till drygt 10 Mdkr. Cirka 1,2 Mdkr kapital förvaltas i koncernens cash pool. Antalet medarbetare är ca 950.